REGULAMIN

Proszę obecne i przyszłe klientki o zapoznanie się z regulaminem, aby żyło nam się wspólnie łatwiej 🤗

1. Rezerwacji terminu dokonać można W GODZINACH OTWARCIA STUDIA.:

– w wiadomości przez fanpage (Facebook/Instagram/Google/strona internetowa),

– SMSowo (w związku z wykonywaną pracą bardzo

często nie jestem w stanie odebrać telefonu!)

– osobiście

Termin można zmienić maksymalnie 48 h przed zabiegiem.

a. Na wizyty proszę przychodzić nie później niż 5 minut przed umówioną godziną,

w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów

b. W związku z sytuacją epidemiologiczną, na wizyty proszę przychodzić najwcześniej

15 minut przed umówioną godziną

2. Nie pojawienie się na wizycie oraz jej zbyt późne przełożenie, skutkuje w przyszłości opłatą za przekłucie – pobierane z góry. W przypadku spóźnienia – bez wcześniejszej informacji, odmawiam przyjęcia (jednokrotny wyjątek – wolne miejsce).

3. W przypadku dwukrotnego pojawienia się sytuacji z pkt. 2, odmawiam przyjęcia takiej osoby.

4. Zabiegi wykonywane są jedynie osobom pełnoletnim. W przypadku, gdy osoba

nie jest pełnoletnia, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub przyjście z rodzicem.

a. przekłucie lobe wykonuję od 7 r.ż.

b. przekłucie upper lobe/helix wykonuję od 14 r.ż.

c. pozostałe przekłucia wykonuję od 16 r.ż. (wyjątki: sutki, surface, microdermal)

5. Klient zostaje poinformowany jak pielęgnować oraz dbać o przekłute miejsce

i jest on zobowiązany do stosowania się do zaleceń.

6. Nie odpowiadam za powikłania wynikające z nieodpowiedniej pielęgnacji rany

po zabiegu piercingu.

Konsultacje przed oraz po zabiegu są bezpłatne – na wszelkie pytania odpowiadam wyłącznie W GODZINACH OTWARCIA STUDIA

7. W przypadku ewentualnych uwag co do przekłucia, zobowiązuje się do poprawki

bez dodatkowych kosztów.

8. Osobom pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych zabiegi piercingu

nie są wykonywane.

9. Zastrzegam sobie możliwość zmiany terminu, gdy sytuacja tego wymaga

(np. choroba oraz inne losowe sytuacje).

10. Wymiany kolczyków dokonuję po wstępnym zagojeniu się przekłutego miejsca (informacja podawana na miejscu)